瑞鹤仙咏含笑

瑞鹤仙(咏含笑) 作者:侯置 朝代:宋代 瑞鹤仙(咏含笑)原文:

春风无检束。

放倡条冶叶,恣情丹绿。

□莺喧燕宿。

似东邻北里,都无贞淑。

高情恨蹙。

叹何时、重见桂菊。

又谁知、天上黄姑,扫尽晚春余俗。

幽独。

铅华不御,翡翠帷深,郁金裙蔌。

长眉_目。

嫣然态,倚修竹。

纵青门瓜美,江陵橘老,怎比无穷剩馥。

最难禁、扇底横枝,恼人睡足。

瑞鹤仙(咏含笑)拼音解读:

chūn fēng wú jiǎn shù 。

fàng chàng tiáo yě yè ,zì qíng dān lǜ 。

□yīng xuān yàn xiǔ 。

sì dōng lín běi lǐ ,dōu wú zhēn shū 。

gāo qíng hèn cù 。

tàn hé shí 、zhòng jiàn guì jú 。

yòu shuí zhī 、tiān shàng huáng gū ,sǎo jìn wǎn chūn yú sú 。

yōu dú 。

qiān huá bú yù ,fěi cuì wéi shēn ,yù jīn qún sù 。

zhǎng méi _mù 。

yān rán tài ,yǐ xiū zhú 。

zòng qīng mén guā měi ,jiāng líng jú lǎo ,zěn bǐ wú qióng shèng fù 。

zuì nán jìn 、shàn dǐ héng zhī ,nǎo rén shuì zú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 相关翻译 相关赏析 作者介绍 侯置 侯置(?——?)字彦周,东山(今山东诸城)人。南渡居长沙,绍兴中以直学士知建康。卒于孝宗时。其词风清婉娴雅。有《孏窟词》…详情